واژه-موسیقی-و-موزیک-از-کجا-آمده-آموزش-کلاس-موسیقی

واژه موسیقی و موزیک از کجا آمده

واژه موسیقی و موزیک از کجا آمده 

ثبت نام کلاس موسیقی

در بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران

واژه موسیقی یا موزیک، واژه ای یونانی است که پس از ترجمه کتب علمی یونانی به عربی به زبان

فارسی نیز داخل شد.

در مورد معنای آن تفسیرهای فراوانی شده است، اما درست آن است که از واژه لاتین موزا گرفته شده است که خدای هنر و دانش و الهه نغمه و سرود در یونان باستان بود

نخستین سند تاریخی موسیقی یونان به المپیوس سال ۳۳۶ قبل از میلاد مربوط می شود که نمایندگان یونان در اسپارت برای بازی های فتیک گرد آمده بودند و هنرمندان هنر خود را عرضه کردند.

آن ها افسانه های باستان را در موسیقی علمی خویش گنجاندند.

در روم نیز بنابر مستندات تاریخی از ۳۲۲ قبل از میلاد موسیقی رواج داشته است.

واژه موسیقی و موزیک از کجا آمده

بر اساس نوشته ‌های هرودوت مورخ یونانی، مغان هخامنشی بدون همراهی ساز با نای سرودهای مذهبی می‌خواندند و این نویسنده یونانی خود قدمت بالای موسیقی در ایران را مورد تائید قرار می دهد.

هم چنین از جمله اسناد مهمی که از دوره اشکانیان به جای مانده و نشان از موسیقی در این دوران داشته است، کارنامه اردشیر بابکان است که به نوازندگی اردشیر جوان اشاره می کند.

در بریتیش میوزیوم لندن، دو نقشی از ایلام قدیم وجود دارد که به موجب آن ده نوازنده و پانزده خواننده با کمک چنگ، نی و طبل هنرنمایی می کنند که تاریخ آن به حداقل ۶۲۲ قبل از میلاد بر میگردد.

علاوه بر این زرتشت را به خاطر انتساب سروده هایی با آهنگ و در قالب نیایش که در گاتاها مندرج است، می توان بانی موسیقی مذهبی نامید.

موسیقی که در آن زمان برای درمان بیماری های روانی از آن استفاده می شد.

می توان گفت وی نوعی از موسیقی را به خدمت باورهای دینی درآورد که یکی از کارکردهای مهم آن جنبه شفابخشی و درمانی آن بود.

واژه-موسیقی-و-موزیک-از-کجا-آمده-آموزش-کلاس-موسیقی


آشنایی-با-دستگاهای-موسیقی-ایرانی-سنتی-آموزشگاه-موسیقی-هیوا

آشنایی با دستگاهای موسیقی ایرانی

پیدایش-موسیقی-از-ابتدا-تا-اکنون

پیدایش موسیقی از ابتدا تا اکنون