آموزشگاه-موسیقی

حسین ضروری فیلم

حسین ضروری فیلم

حسین ضرورى ؛ مدرس آواز كلاسیك ، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا
آموزشگاه-موسیقی

سمیرا سلطانیه شاگرد استاد ماكان حافظى

سمیرا سلطانیه، هنرجوى با استعداد ماكان حافظى

سمیرا سلطانیه، هنرجوى با استعداد ماكان حافظى، مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی ناردونه و هیوا
آموزشگاه-موسیقی

آرمین ابرقویى شاگرد پیانوى رضا جاویدان

آرمین ابرقویى ، هنرجوى پیانوى رضا جاویدان

آرمین ابرقویى، هنرجوى پیانوى رضا جاویدان، مدرس پیانو هیوا پیروزى و صادقیه

سینا حسین زاده

سینا حسین زاده
مدرس ویولن در آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه
آدرس سایت:www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com

شاگرد پریسا نژاد

شاگرد پریسا نژاد

هنرجوی استاد پریسا نژاد، پس از ۷ ماه آموزش و تمرین ویلن به سبک های ایرانی و کلاسیک

سعید مرادی

سعید مرادی
(گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ)
مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا
آدرس سایت :www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com

هنرجوی ویولن

هنرجوی استاد پریسا نژاد ،۷پس از ماه آموزش و تمرین