آموزش پیانو در شرق تهران آموزشگاه موسیقی

هیـــــــــــــــــــــــوا

ما بهترین اساتید را برای آموزش حرفه ای شما هنرجویان عزیز گردآوری کرده ایم تا موسیقی و ساز پیانو را بصورت ۱۰۰% حرفه ای بیاموزید

استاد خانم 

استاد متخصص برای کودکان

استاد آقا

آشنایی با اساتید و مدرسین ساز پیانو در آموزشگاه موسیقی هیـــــــــــــوا