آموزشگاه موسیقی هیـــــــــوا

آموزش موسیقی در شرق تهران

آموزش و تدریس آواز

پاپ ، سنتی ، کلاسیک ، صدا سازی ، دروس تئوری سلفژ – هارمونی کنترپوان

آموزش و تدریس ساز های جهانی

پیانو – ویولن – گیتار – کلارینت – سازدهنی – ویولنسل – ویولا – کنترباس – آکاردئون – ترومپت – تومبا – ترومبون

آموزش و تدریس سازهای ایرانی

سنتور ، کمانچه ، تار و سه تار ، دف و تنبک ، دایره ، قیچک ، نی ، تنبور