نوامبر, 2017 بدون نظر فیلم اساتید, ویدیو ها

حسین ضروری

حسین ضرورى؛ مدرس آواز كلاسیك، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا
کلمات کلیدی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.