فیلم اساتید

کورش بویری
آگوست, 2018 بدون نظر فیلم اساتید
کورش بویری شاگرد استاد کورش بویری مدرس گیتار
بیشتر
کورش بویری
آگوست, 2018 بدون نظر فیلم اساتید
مدرس گیتار پاپ در آموزشگاههای آوای پارسی ( ناردونه ) و هیوا
بیشتر
حسین ضروری
نوامبر, 2017 بدون نظر فیلم اساتید, ویدیو ها
حسین ضروری حسین ضرورى؛ مدرس آواز كلاسیك، پاپ، صداسازى و سلفژ ، گیتار پاپ در آموزشگاه های ناردونه و هیوا
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا آدرس سایت :www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا آدرس سایت :www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه آدرس سایت:www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی هیوا و ناردونه آدرس سایت:www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا آدرس سایت :www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com
بیشتر
سعید مرادی
جولای, 2017 بدون نظر فیلم اساتید
سعید مرادی (گیتار پاپ، كلاسیك، فلامنكو، هوى متال آواز پاپ، صداسازى و سلفژ) مدرس آموزشگاههای موسیقی ناردونه و هیوا آدرس سایت :www.hivamusic.ir www.nardoonehmusic.com  
بیشتر